Finanční leasing

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky.
Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce. 

  

Čím je finanční leasing výhodný? 

  • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období
  • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
  • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí
  • výhodné pojištění hrazené ve splátkách
  • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy 

  

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

  • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
  • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem 
  • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy - mimobilanční financování

Kontakt

I-TEC Czech, spol. s r.o.

Rudná 30/3
Ostrava - Vítkovice
703 00


GPS souřadnice:
49.8063531 N
18.2684214 E

+420 596 761 141